עלי עץ הברוש

בית המדרש

לעזריאל נמאס כבר לנקות את החצר בכל שבוע מחדש, בגלל עליו של עץ הברוש שעמד בחצרו של אדון משולם השכן, שנשרו בקביעות היישר לתוך החצר של עזריאל. באחד הימים הבחין עזריאל בפועל הערבי של אדון משולם שמנקה את החצר. הוא קרא לעברו ואמר: "אדון משולם אמר שחלק מהעבודה שלך, זה לנקות גם את החצר הסמוכה. אז כשאתה מסיים שם בחצר, תיכנס לכאן לנקות את העלים…" הפועל הנהן בראשו להסכמה ומיד כשסיים בחצרו של שמולם, נכנס לנקות את החצר של עזריאל על חשבון משולם השכן. לאחר יומיים כששמע משולם על ה'תרגיל' שעשה לו עזריאל הוא פנה אליו וטען: "באיזו רשות אתה משתמש בפועל שלי? אתה צריך לשלם על הזמן שהוא ניקה לך את החצר!"
"אתה חייב לנקות לי את החצר!" השיב עזריאל :"ואני אסביר לך מדוע – העץ שלך משיר עלים בלי סוף לתוך החצר שלי ומלכלך אותה, לכן אני לא חייב לשלם לך שקל ואתה חייב לנקות לי את החצר!" האם לדעתכם, עזריאל צריך לשלם למשולם על הזמן שהפועל שלו ניקה לו את החצר?
מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט:
שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן קס"ו סעיף א' בדין: 'מי אמור לפנות את הלכלוך'. סימן תי"ב סעיף ד'.

תשובה לשאלה "חתונת המאה" (שאלה מס' 598)

תקציר השאלה השבועית: אחת מההגבלות שהוטלו כתוצאה ממגפת הקורונה, הייתה הגבלת מספר האנשים בחתונה עד למאה איש. בחתונה של זוהר ומיכל הגיע דוד רחוק שהיה האיש ה 101- וכולם חששו לפגוע בו ולומר לו ללכת, אלא שאז הגיעה ביקורת משטרתית ובעלי החתונה קיבלו דו"ח בסכום גבוה. הם כעסו על הדוד שהגיע ללא הזמנה ותבעו ממנו לשלם להם את הדו"ח, אבל הוא טען: "אין לכם טענה עליי, שהרי ברגע שידעתם שאני המשתתף ה 101- הייתם צריכים להוציא מישהו מהאולם, ואם לא הוצאתם, זו בעיה שלכם!" מה דעתכם? האם הדוד צריך לשלם את הדו"ח?

תשובה בקצרה: הדוד פטור מתשלום הדו"ח שניתן בחתונה.

תשובה בהרחבה: לפני שאנחנו באים לדון האם הדוד חייב בתשלום הנזק, אנחנו צריכים לדמות זאת למקרה אחר המופיע בהלכה. יש נידון לגבי חמישה אנשים שישבו על ספסל אחד ובא אדם נוסף והתיישב גם הוא והספסל נשבר. בעניין זה ישנה מחלוקת ה'שולחן ערוך' והרמ"א האם האיש הנוסף חייב בתשלום הנזק, או שכולם חייבים מכיוון שהם יכלו לעמוד וכיוון שלא עמדו ממקומם נחשב שהם ביצעו את הנזק במשותף. במקרה שלנו, מי שניזוק בכל הסיפור היו בעלי השמחה שקיבלו דו"ח בגלל השתתפותו של הדוד. אבל כיוון שהם יכלו לצאת מהאולם ולהציל את עצמם מהדו"ח, הדוד נחשב כ'מזיק בגרמי' (נזק עקיף שלא נעשה בכוונה תחילה).
במקרה שלנו
אפילו אם בעלי השמחה לא שמו לב למספר המשתתפים, הם שותפים לנזק של עצמם ועדיין הנזק נחשב כ'גרמי' כיוון שהדו"ח ניתן בגלל שאותו דוד רחוק לא יצא מהאולם ואי אפשר לחייב בגלל זה בתשלום נזק. שכן אותו דין נפסק להלכה במי ששיסה כלב בחברו, שכיוון שהכלב הזיק הנזק נחשב מדין 'גרמי', וכאן גם לא ידענו בוודאות שתהיה ביקורת משטרתית בחתונה. ולכן מסיבות אלו אי אפשר לחייב את הדוד בתשלום הדוד".

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

פגיעה בדוד שמש

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

שו"ת מלחמה

בית המדרש

נזק מהמים

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'