עץ הלימון המשובח

בית המדרש

בכל פעם שיעקב היה חוצה את השביל שקיצר לו את הדרך לעבר ביתו, היה לו קשה להתעלם מפירותיו הגדולים והעסיסיים של עץ הלימון שגדל בחצרו של נחום השכן. "מתי אני יוכל לקחת מהעץ הזה כמה לימונים עסיסיים?" חשב יעקב לעצמו, אלא שאז הגיעו חודשי הקיץ ועץ לימון החל להשיר את פירותיו על השביל. כשהבחין יעקב שנחום השכן אינו טורח לאסוף את הלימונים העסיסיים ניגש לרב בית הכנסת ושאל: "הפירות של השכן שלי נופלים על השביל המשותף ובעל הבית אינו מרים אותם, האם מותר לי לקחת מהם לבית?" מה לדעתכם השיב לו הרב?
מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט:
שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן ר"ס סעיף ז'. והאם כל אחד יכול לקחת לעצמו מהלימונים? סימן קנ"ה סעיפים כ"ח, כ"ט.

תשובה לשאלה "מוצר להחזרה" (שאלה מס' 597)

תקציר השאלה השבועית: עדיאל קנה באחת מרשתות השיווק וגילה שלקח בטעות שעון שבת מיותר. הוא התקשר להודיע להם על כך והם ביקשו ממנו להביא אותו לחנות, אבל עדיאל סירב וביקש מהם לשלוח שליח כדי לקחת את השעון. לאחר יומיים גילה עדיאל שהוא נעלם והסתפק האם עליו לשלם על שעון השבת שנלקח בטעות, או שמכיוון שהודיע לסופר שיבואו לקחת אותו, הוא הסיר מעליו את האחריות והוא פטור מתשלום? מה דעתכם, האם עדיאל צריך לשלם?

תשובה בקצרה: עדיאל פטור מתשלום על השעון.

תשובה בהרחבה: קודם לכן, חשוב להדגיש את העובדה שמי לקח בטעות חפץ של חברו למקום מרוחק אינו נחשב כ'גזלן' (שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן קמ"ח בדברי הש"ך) כיוון שאין 'גזלן' בשוגג. ישנה מחלוקת בפוסקים האם אדם שלקח בטעות חפץ של חברו לעיר רחוקה חייב להחזיר את החפץ לרשות חברו, או שיכול להודיע לו שהחפץ ברשותו ושיבוא לקחת אותו ממנו. לדעת ה'נתיבות המשפט' (סימן רל"ב סעיף קטן י') הוא חייב להחזיר לחברו את החפץ.
ואילו לדעת ה'אמרי בינה' הוא לא חייב עכשיו לנסוע במיוחד לעיר של חברו כדי להחזיר לו את החפץ ועצם ההודעה על כך לחברו כדי שיבוא לקחתו בחזרה – מספיקה. ולכן לדעת ה'אמרי בינה' עדיאל יכול לטעון שהוא הודיע על כך לרשת השיווק ואף ביקש מהם לבוא לביתו לקחת משם את שעון השבת המיותר. וגם אם נטען שעדיאל נחשב כ'שומר שכר' בכך שיש לו הנאה מעצם העובדה שבכל רגע הוא יכול להתחרט ולהשאיר את החפץ ברשותו ורק לשלם עליו בטלפון, כפי סברת בעל 'נתיבות המשפט', עדיין מבואר בהלכה (שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן ש"ו סעיף א') שכל שומר שאמר: "בוא וקח את שלך" אינו חייב בגניבה אפילו אם נחשיב אותו כ'שומר שכר'.
במקרה שלנו
עדיאל פטור מתשלום על שעון השבת שנלקח בטעות, אפילו אם נחשב כ'שומר שכר', כיוון שהודיע לרשת השיווק על השעון שנמצא ברשותו ואמר להם לבוא ולקחת אותו בחזרה.

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

פגיעה בדוד שמש

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

שו"ת מלחמה

בית המדרש

נזק מהמים

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'