לוח השנה השלם והמבואר 'אהבת שלום' מבית 'שלום לעם'

בתוספת קיצור הלכות 'בן איש חי', 'מסר יומי' מדברי ימי עם ישראל וזמני הדף היומי בתלמוד ובהלכה.